Video


Tin tức & hoạt động


.


Liên kết website

 Tin tức khác

Loại bỏ những "nút thắt" về cơ chế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Loại bỏ những "nút thắt" về cơ chế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Hệ thống các doanh nghiệp (DN) có một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước với mức đóng góp trên 34% GDP và hơn 43% lượng vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm. Việc không ngừng lắng nghe, tiếp thu ý kiến để từng bước loại bỏ những “nút thắt”, tạo điều kiện cho DN hoạt động đang là quyết tâm của Chính phủ hiện nay trong chiến lược phát triển thời kỳ hội nhập.