Video


Tin tức & hoạt động


.


Liên kết website

 


Tin hoạt động dự án

Hội thảo giới thiệu kết quả xây dựng bản đồ sử dụng phân bón hiệu quả cho các xã thuộc Dự án 3EM

Hội thảo giới thiệu kết quả xây dựng bản đồ sử dụng phân bón hiệu quả cho các xã thuộc Dự án 3EM

Ban Quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (Dự án 3EM) tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu đất, phân bón và Môi trường Tây Nguyên (thuộc Viện Thổ nhưỡng nông hóa) tổ chức Hội thảo giới thiệu kết quả xây dựng bản đồ sử dụng phân bón hiệu quả cho một số cây trồng chủ lực trên địa bàn 5 huyện thuộc...
Người dân xã Đắk Ru gian nan tìm nước cứu cây cà phê
Người dân xã Đắk Ru gian nan tìm nước cứu cây cà phê
Hệ lụy phát triển diện tích cây trồng ngoài quy hoạch
Hệ lụy phát triển diện tích cây trồng ngoài quy hoạch
Dự án 3EM tập trung phát triển các chuỗi giá trị
Dự án 3EM tập trung phát triển các chuỗi giá trị
http://www.baodaknong.org.vn/hop-tac-xa/vai-tro-cua-hop-tac-xa-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-43564.html
http://www.baodaknong.org.vn/hop-tac-xa/vai-tro-cua-hop-tac-xa-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-43564.html
Dịch vụ khuyến nông bền vững: Nhân rộng các mô hình hiệu quả vào thực tiễn sản xuất
Dịch vụ khuyến nông bền vững: Nhân rộng các mô hình hiệu quả vào thực tiễn sản xuất
Vốn vay từ nhóm phụ nữ tiết kiệm - tín dụng: Hỗ trợ “chiếc cần và cách câu” cho nhiều phụ nữ đồng bào
Vốn vay từ nhóm phụ nữ tiết kiệm - tín dụng: Hỗ trợ “chiếc cần và cách câu” cho nhiều phụ nữ đồng bào
Đắk Nông: Dự án 3EM giúp nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê
Đắk Nông: Dự án 3EM giúp nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê
Dự án 3EM triển khai thí điểm hợp tác công tư (PPP) trong phát triển chuỗi giá trị cà phê
Dự án 3EM triển khai thí điểm hợp tác công tư (PPP) trong phát triển chuỗi giá trị cà phê
Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế: “Bà đỡ” cho nhiều phụ nữ thoát nghèo
Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế: “Bà đỡ” cho nhiều phụ nữ thoát nghèo
Dự án 3EM: Đào tạo kỹ thuật truyền tinh nhân tạo cho bò
Dự án 3EM: Đào tạo kỹ thuật truyền tinh nhân tạo cho bò