Video


Tin tức & hoạt động


.


Liên kết website

 


Tin hoạt động dự án

Dự án 3EM hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông giảm nghèo

Dự án 3EM hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông giảm nghèo

Dự án Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông được triển khai tại 23 xã thuộc 5 huyện khó khăn của tỉnh Đắk Nông là Đắk Glong, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức, và Đắk R’lấp với mục tiêu chung là góp phần cải thiện bền vững về đời sống, nhằm tăng thu nhập cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo, đặc biệt là...
Xã Nâm Nung tổ chức họp thôn triển khai lập kế hoạch MOP – SEDP  năm 2015
Xã Nâm Nung tổ chức họp thôn triển khai lập kế hoạch MOP – SEDP năm 2015
Dự án 3EM xã Nâm Nung: xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất
Dự án 3EM xã Nâm Nung: xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất
Đắk R'Lấp: Tập huấn nâng cao kỹ năng thị trường và quản lý nhóm cho các nhóm cùng sở thích (CIGs).
Đắk R'Lấp: Tập huấn nâng cao kỹ năng thị trường và quản lý nhóm cho các nhóm cùng sở thích (CIGs).
Giải ngân cho nhóm đồng trách nhiệm tại huyện Đắk R’lấp
Giải ngân cho nhóm đồng trách nhiệm tại huyện Đắk R’lấp
Người dân đã chủ động trong việc triển khai lập Mop - Sedp
Người dân đã chủ động trong việc triển khai lập Mop - Sedp
Đẩy mạnh việc giải ngân vốn cho các nhóm đồng trách nhiệm
Đẩy mạnh việc giải ngân vốn cho các nhóm đồng trách nhiệm
Tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp trên cây cà phê
Tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp trên cây cà phê
Chung tay hành động nâng cao năng lực kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk R’Lấp.
Chung tay hành động nâng cao năng lực kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk R’Lấp.
Đội ngũ tuyên truyền viên tình nguyện: “Cầu nối” tích cực giữa Dự án 3EM với người dân trong vùng
Đội ngũ tuyên truyền viên tình nguyện: “Cầu nối” tích cực giữa Dự án 3EM với người dân trong vùng
Tăng cường hợp tác sản xuất Khoai Lang Nhật Bản tại Đắk Nông
Tăng cường hợp tác sản xuất Khoai Lang Nhật Bản tại Đắk Nông